Certifikace

ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje základní požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků ...

ISO 9001 ve spojení s ISO 3834

Při zvýšených požadavcích v oblasti kvality svařování je důležité zajistit, aby procesy byly prováděny efektivně a s využitím vhodných nástrojů kontroly ...

ISO 14001

Mezinárodně uznávaný standard pro systémy řízení životního prostředí. Poskytuje návod pro účinné řízení environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb, při zvážení ochrany životního prostředí a prevence znečišťování ...

ISO 45001 (dříve OHSAS)

Norma stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele ...

ISO 22000

Je základní, mezinárodně uznávaný potravinářský standard, specifikující požadavky systému bezpečnosti potravin. Zaměřuje se na všechny části systému operací s potravinami ...

Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Zahrnuje kontrolu procesů řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele lůžkové zdravotní péče ...

ČSN EN 15 224

Cílem tohoto evropského standardu je vymezit a specifikovat požadavky, jakož i pojem "produkt" a přizpůsobit je specifickým podmínkám zdravotní péče, kde produkty znamenají zejména služby a kde zákazníkem jsou zejména pacienti ...

ISO 50001

Tato norma uvádí požadavky pro provádění úsporných opatření ve společnosti a pro trvalý rozvoj systému managementu hospodaření s energií ...

Budovy Energy Excelence

Certifikace slouží pro posuzování úrovně řízení energetického provozu objektu organizace / žadatele třetí nezávislou stranou. Řízení energetického provozu objektu / budovy má za cíl maximalizovat úspory výdeje energií ...

Social responsibility (SR)

SR ustanovuje odpovědnost organizací za dopady jejich rozhodování a aktivit na společnost, etické chování, životní prostředí, zdraví a blaho společnosti. Bere v úvahu očekávání všech střetávajících se stran v běžném životě a jde ruku v ruce s legislativou a mezinárodním standardy chování.

Marketingový audit

Marketingový audit je nezávislé zkoumání výkonnosti podniků, jehož cílem je určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit na základě analýz plán opatření ke zlepšení marketingové výkonnosti firmy.

SJ-PK

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací