Naše organizace podléhá požadavkům normy ČSN EN ISO/IEC 17021. Na její dodržování dohlíží Český institut pro akreditaci, o.p.s., u kterého jsme vedeni jako certifikační orgán č. 3124, a to prostřednictvím pravidelných (akreditační, dozorové, reakreditační) i namátkových auditů.

Nově vydané osvědčení o akreditaci pod Českým institutem pro akreditaci (ČIA)

Osvědčení o akreditaci č. 85/2019 (25.2.2019) – Multilaterální dohoda IAF

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 22000:2005
  • ISO/IEC 27001:2013
  • ISO 50001:2011
  • ISO 9001:2015 ve spojení s ISO 3834
  • SJ-PK

Osvědčení o akreditaci č. 240/2019 (30.5.2019)

  • BS OHSAS 18001:2007
  • ISO 45001:2018
  • ISO/IEC 20000-1:2011

Osvědčení o akreditaci

Příloha k dokumentu 85/2019 (pdf 2,5MB)
Příloha k dokumentu 240/2019 (pdf 1MB)

Významné postavení má i Certifikační rada TC, která je složena ze zástupců nezávislých organizací a jako taková hájí zájmy své i ostatních klientů na bázi dozoru a možných zásahů při porušení nezávislosti či jakéhokoliv nefér kroku ze strany certifikačního orgánu. Jedná se o zástupce např. Hospodářské komory ČR, MK ČR (Marketingového klubu ČR), Akademie věd ČR apod.

Oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče