Kvůli transformaci některých norem, dochází ke změně jejich platnosti, viz. dále.

 

BS OHSAS 18001:2007 (EN) (ČSN OHSAS 18001:2008)
Platnost certifikátů omezena do 12. 3. 2021

ISO 22000:2005 (EN) (ČSN EN ISO 22000:2006)
Platnost certifikátů omezena do 29. 6. 2021

ISO 50001:2011 (EN) (ČSN EN ISO 50001:2012)
Platnost omezena do 21. 8. 2021

ISO/IEC 20001-1:2011 (EN) (ČSN EN ISO 20000-1:2012)
Platnost omezena do 29. 9. 2021

 

Na počátku letošního roku byla podána žádost a započal proces akreditace na ISO 45001:2018 (ČSN ISO 45001:2018) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nahrazující současnou certifikaci dle BS OHSAS 18001.

O dalším postupu akreditace ISO 45001 a akreditací pro oblasti Bezpečnosti potravin dle ISO 22000 a Hospodaření s energiemi dle ISO 50001 Vás budeme informovat.

Dne 27. 1. 2017 jsme úspěšně ukončili reakreditaci společnosti. V rámci této nové akreditace do roku 2022 jsme rozšířili pole působnosti přesevším v oblasti ISO 22000 Bezpečnost potravin.