Vzdělávání

Přinášíme Vám ucelenou nabídku odborných kurzů, která organicky doplňuje paletu tradičních certifikačních služeb společnosti T Cert.

Nabídka školení zahrnuje kurzy jak pro zkušené odborníky, tak pro pracovníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účastníci kurzů pak získávají osvědčení o úspěšném absolvování případně osobní certifikáty.

Vysokou kvalitu školení garantují zkušení lektoři, kteří kladou důraz nejen na vysvětlení teoretické základny, ale také na praktické procvičení probírané látky. Přidanou hodnotu proto přinášejí nejen tradiční kurzy interních auditorů, ale také řada nově nabízených školení, jako např. požadavky na poskytování překladatelských služeb, specializovaný kurz FMEA, personální, ekonomická a jiná školení a kurzy.

Naše kurzy organizujeme jako otevřené, a to v našich školících prostorech v Praze nebo, po dohodě, dle požadavků klientů.

 

Pozor změna! Od 1. 3. 2018 došlo k přesunutí naší společnosti v rámci budovy do 6. patra!

 

Prostory určené pro vzdělávací akce

 

Možnosti individuálního vzdělávání

 • Manažer kvality - ISO 9001
 • Interní auditor systému řízení kvality – ISO 9001
 • Metrologie
 • Požadavky na způsobilost laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025
 • Model excelence EFQM
 • Interní auditor EMS – ISO 14001
 • Legislativa EMS
 • Nakládání s chemickými látkami
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana ovzduší
 • Vodní hospodářství
 • ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty
 • Interní auditor BOZP  – BS OHSAS 18001
 • Přehled legislativních požadavků v oblasti BOZP
 • Identifikace a hodnocení rizik BOZP
 • Školení zaměstnanců – PO,  BOZP
 • Školení vedoucích pracovníků – PO, BOZP
 • Systém řízení bezpečnosti informací – ISO/IEC 27001
 • Interní auditor systému řízení informací - ISO/IEC 27001
 • Interní auditor integrovaných systémů – kombinace QMS, EMS, OHSAS, ISMS
 • Interní auditor integrovaných systémů - kombinace QMS, EMS, OHSAS
 • Interní auditor integrovaných systémů - kombinace QMS, EMS
 • Interní auditor systému řízení bezpečnosti potravin – ISO 22000
 • Interní auditor HACCP
 • Interní auditor systému řízení kvality podle ISO /TS 16949
 • APQP
 • PPAP: 2006 4. vydání / EMPB : VDA 2, 4. vydání
 • G–8D report a metodika řešení problému
 • FMEA – Analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků
 • MSA – analýza systémů měření
 • Management změny a neustálé zlepšování procesů
 • Kaizen, Kanban
 • Six Sigma
 • Požadavky na poskytování překladatelských služeb dle EN 15038, CEPRES
 • Management kvality ve zdravotnictví
 • Využití normy ISO 9001 v akreditačním systému zdravotnických zařízení
 • Int. auditor/koordinátor pro hodnocení kvality a bezpečí lůžko. zdrav. zařízení
 • CAF – systém řízení kvality ve státní správě
 • Semináře z oblasti marketingu, managementu dle potřeb klienta
 • Seznámení s požadavky systémů pro společenskou odpovědnost
 • VSM – Mapování toku hodnot (value stream mapping)

 

Registrace

Individuální vzdělávání

Místo konání

Dle domluvy.

Nezávazná poptávka

V případě, že budete mít zájem o školení, na které aktuálně nejsou vypsané termíny, můžete použít tento poptávkový formulář, na jeho základě Vám bude následně poskytnuta nabídka.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Interni auditor ISO 9001:2015

Místo konání

Evropská 846/176a, Praha 6

Obsah školení:

 • Úvod do problematiky QMS, norma ISO 9001.
 • Srovnávání požadavků normy ISO 9001:2008 a nových požadavků normy ISO 9001:2015.
 • Požadavky na provádění interních auditů systému řízení kvality včetně nácviku modelové situace se zaměřením na změny v požadavcích normy ISO 9001:2015 ( jak začít ).
 • Ověření znalostí.

Výstup:

Osvědčení o absolvování školení nebo (v případě úspěšně složeného testu) osobní certifikát

Další informace:

Kurz se otevírá při účasti 6ti osob.

Cena:

1900,- Kč/osoba bez DPH (2299,- s DPH)

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com